Nátěrové hmoty - SyntPrimer - SyntPrimer 375ml

SyntPrimer 375ml
SyntPrimer 375ml
SyntPrimer 375ml

SyntPrimer 375ml

112SyntPrimer 375ml

Antikorozní základní syntetická barva určená na nátěry kovových ploch, k povrchové úpravě železa, oceli apod. Může se použít i pro ošetření dřeva jako podklad pod email. V případě nátěru dřeva, zejména staršího, doporučujeme ošetřit dřevo napouštědlem. V případě nátěru staršího železa doporučujeme použít OdRezin. Je vhodný do exteriéru i interiéru. 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Dráždí kůži.

 Fyzikálně-chemické účinky: Hořlavá kapalina a páry.

Výprodej
Výrobce:
Barvy laky s.r.o. Zlín
Hmotnost:
375ml

Barva:

Cena: 86 Kč s DPH (71,08 Kč bez DPH)

kusů:

Přílohy:

syntprimer.pdf [311,12 kB]

Produktové tagy:
Chytrá barva (12)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz