Nátěrové hmoty - SyntEmail - SyntEmail 375ml

SyntEmail 375ml
SyntEmail 375ml
SyntEmail 375ml

SyntEmail 375ml

112SyntEmail375ml

 Vrchní syntetická lesklá barva k nátěrům kovů, dřeva a přetíratelných plastů, do interiéru i exteriéru. Před použitím doporučujeme použít základní barvu. Pro nátěry kovu doporučujeme použít základní barvu SyntPrimer popřípadě OdRezin. V případě nátěru dřeva, doporučujeme použít napouštědlo a základní barvu jako plnivo

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Dráždí kůži.

 Fyzikálně-chemické účinky: Hořlavá kapalina a páry.

Výprodej
Výrobce:
Barvy laky s.r.o. Zlín
Hmotnost:
375 ml
STAV:
NA DOTAZ

Barva:

Cena: 86 Kč s DPH (71,08 Kč bez DPH)

kusů:

Přílohy:

syntemail.pdf [310,38 kB]

Produktové tagy:
Chytrá barva (12)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz