Ošetřující prostředky na obuv - SIGAL - SIGAL velur nubuk sprej 150ml

SIGAL velur nubuk sprej 150ml

SIGAL velur nubuk sprej 150ml

104velurnubuk

SIGAL Renovace a impregnace je regenerační a ošetřující směs na bázi fluorovaných chemikálií, která chrání vlasové materiály před pronikáním vlhkosti do struktury materiálu. Výrobek je vhodný pouze pro ošetření usňových vlasových materiálů typu velur-nubuk, příp. pro syntetické broušené materiály. Výrobek není vhodný pro hladké materiály. Je vyroben z kvalitních dovozových látek, navracejících vlasovým usním původní barevný odstín. Sprej zapraví jinak neodstranitelné nečistoty a mapy vzniklé vodou a celkově oživí odstín. 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví:

Dráždí kůži a způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost a závratě. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. S dlouhodobým účinkem je toxický pro vodní organismy.

Fyzikálně-chemické účinky:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání se může nádoba roztrhnout.

Výrobce:
SG spol. s r.o.

Barva:

Cena: 130 Kč s DPH (107,44 Kč bez DPH)

kusů:

Produktové tagy:
Ošetřující prostředky na obuv (39)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz