Ošetřující prostředky na obuv - SIGAL - SIGAL Aquastop 300ml

SIGAL Aquastop 300ml

SIGAL Aquastop 300ml

1040342

Univerzální impregnace vhodná pro Tex-membrány

Ošetřující a ochranná směs na bázi FC-chemikálií, která po aplikaci mění povechové napětí na povrchu a minimalizuje kontakt vody s materiálem. Současně nesnižuje propustnost pro vodní páry a tak je SIGAL AQUASTOP vhodný i pro membránové materiály typu Gore-Tex, Sympatex apod. Doporučení: Výrobek je vhodný k ošetření usňové (hladké i vlasové), syntetické a textilní obuvi, textilního oblečení, vysokohorského vybavení, stanů, deštníků, kožené galanterie. Pro zvýšení odolnosti materiálu proti vodě  aplikujte vícekrát po sobě. Pravidelných používání zamezujete zašpinění povrchu materiálu. Doporučujeme tímto prostředkem ošetřit každou novou obuv před prvním použitím.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidké zdraví:

Dráždí kůži a způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost a závratě. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. S dlouhodobým účinkem je toxický pro vodní organismy.

Fyzikálně-chemické účinky:

Extrémě hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání se může nádoba roztrhnout.

Výrobce:
SG spol. s r.o.
Hmotnost:
300ml

Cena: 129 Kč s DPH (106,61 Kč bez DPH)

kusů:

Produktové tagy:
Ošetřující prostředky na obuv (39)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz