Penetrace, hydroizolace - SIGA PRO tekutá lepenka 4 kg

SIGA PRO tekutá lepenka 4 kg

SIGA PRO tekutá lepenka 4 kg

1020651

SIGA PRO TEKUTÁ LEPENKA je dvousložková pružná nátěrová hmota na bázi polymery modifikované cementové směsi. Je určena pro plošné aplikace hydroizolací stavebních konstrukcí. Vytváří pružnou membránu, která je vysoce odolná proti průsaku vody, mrazu a rozmrazovacím solím, radonu, zároveň je propustná pro vodní páry. Má výbornou přilnavost k betonu, přírodnímu i umělému kameni, oceli, galvanizovanému plechu, mědi apod.

  • Tepelná odolnost: -40°C až +80°C
  • Odolnost UV záření: ne
  • Teplota skladování: +5°C až +25°C
  • Doba skladování: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
  • Barva: šedá
  • Balení: kbelík 4 kg

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Draždí kůži. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Směs obsahuje cement. Když cement reaguje s vodou, například jako beton nebo malta, nebo když cement zvlhne, vzniká silně zásaditý roztok. Vzhledem k vysoké zásaditosti může mokry cement vyvolávat podráždění pokožky a očí.

Hmotnost:
4 kg

Cena: 482 Kč s DPH (398,35 Kč bez DPH)

kusu:

Produktové tagy:
SIGA stavební chemie (117)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz