Lepidla - Chlorkaučuková lepidla - SIGA PRO sigapren UNI bez toluenu 4,5 l

SIGA PRO sigapren UNI bez toluenu 4,5 l

SIGA PRO sigapren UNI bez toluenu 4,5 l

1050787

SIGAPREN UNI BEZ TOLUENU je speciální chloroprenové kontaktní lepidlo se širokým uplatněním v domácnosti
a průmyslu pro lepení papíru, kůže, textilu, keramiky, skla, kovů, podlahových krytin z korku, PVC, gumy (lisované
dlaždice), textilních podlahovin, soklových lišt, schodišťových hran, keramických obkladů na umakart apod. Není vhodné na lepení polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP. Vzniklý spoj zůstává trvale pružný, odolný vodě a běžným chemikáliím.

  • Pevnost spoje: po 24 hodinách
  • Tepelná odolnost: -30°C až +180°C
  • Teplota skladování: +5°C až +25°C
  • Odolnost UV záření: ne
  • Doba skladování: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
  • Barva: světle béžová
  • Balení: tuba 130 ml, plechovka 400 ml, 1 l, 4,5 l

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Při potížích a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost a závratě. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. 

Fyzikálně-chemické účinky: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Nebezpečné účinky na životní prostředí: Směs je klasifikována jako škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výrobce:
SIGA, a.s.
Hmotnost:
4,5 l

Cena: 1 070 Kč s DPH (884,30 Kč bez DPH)

kusu:

Produktové tagy:
SIGA stavební chemie (117)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz