Lepidla - Chlorkaučuková lepidla - SIGA PRO sigapren UNI bez toluenu 130 ml

SIGA PRO sigapren UNI bez toluenu 130 ml
SIGA PRO sigapren UNI bez toluenu 130 ml

SIGA PRO sigapren UNI bez toluenu 130 ml

1050793

SIGAPREN UNI BEZ TOLUENU je speciální chloroprenové kontaktní lepidlo se širokým uplatněním v domácnosti
a průmyslu pro lepení papíru, kůže, textilu, keramiky, skla, kovů, podlahových krytin z korku, PVC, gumy (lisované dlaždice), textilních podlahovin, soklových lišt, schodišťových hran, keramických obkladů na umakart apod. Není vhodné na lepení polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP. Vzniklý spoj zůstává trvale pružný, odolný vodě a běžným chemikáliím.

  • Pevnost spoje: po 24 hodinách
  • Tepelná odolnost: -30°C až +180°C
  • Teplota skladování: +5°C až +25°C
  • Odolnost UV záření: ne
  • Doba skladování: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
  • Barva: světle béžová
  • Balení: tuba 130 ml, plechovka 400 ml, 1 l, 4,5 l

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Při potížích a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost a závratě. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. 

Fyzikálně-chemické účinky: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Nebezpečné účinky na životní prostředí: Směs je klasifikována jako škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výrobce:
SIGA, a.s.
Hmotnost:
130 ml

Cena: 75 Kč s DPH (61,98 Kč bez DPH)

kusů:

Produktové tagy:
SIGA stavební chemie (117)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz