Lepidla - Chlorkaučuková lepidla - SIGA PRO sigapren SPECIAL bez toluenu 400 ml

SIGA PRO sigapren SPECIAL bez toluenu 400 ml

SIGA PRO sigapren SPECIAL bez toluenu 400 ml

1050789

SIGAPREN SPECIÁL BEZ TOLUENU je speciální chloroprenové kontaktní lepidlo na lepení podlahových krytin z korku, PVC, gumy (lisované dlaždice), textilních podlahovin, soklových lišt, schodišťových hran, keramických obkladů na umakart, dřevovláknité desky apod. Má vysokou počáteční lepivost, otevřená doba 45 minut. Vždy alespoň jedna
z lepených ploch musí mít savý povrch (beton, dřevo, dřevovláknité desky, dřevotříska, omítkoviny a vyrovnávací hmoty). Lepidlo není vhodné na lepení polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP. Vzniklý spoj zůstává trvale pružný, odolný vodě a běžným chemikáliím.

  • Pevnost spoje: po 24 hodinách
  • Tepelná odolnost: -30°C až +180°C
  • Teplota skladování: +5°C až +25°C
  • Odolnost UV záření: ne
  • Doba skladování: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
  • Barva: světle béžová
  • Balení: plechovka 400 ml, 1 l

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje vážně podráždění očí. Dráždí kůži.

Fyzkálně-chemické účinky: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Nebezpečné účinky na životní prostředí: Směs je toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výrobce:
SIGA, a.s.
Hmotnost:
400 ml

Cena: 132 Kč s DPH (109,09 Kč bez DPH)

kusu:

Produktové tagy:
SIGA stavební chemie (117)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz