Lepidla - Chlorkaučuková lepidla - SIGA PRO sigapren SPECIAL bez toluenu 1 l

SIGA PRO sigapren SPECIAL bez toluenu 1 l

SIGA PRO sigapren SPECIAL bez toluenu 1 l

1050790

SIGAPREN SPECIÁL BEZ TOLUENU je speciální chloroprenové kontaktní lepidlo na lepení podlahových krytin z korku, PVC, gumy (lisované dlaždice), textilních podlahovin, soklových lišt, schodišťových hran, keramických obkladů na umakart, dřevovláknité desky apod. Má vysokou počáteční lepivost, otevřená doba 45 minut. Vždy alespoň jedna
z lepených ploch musí mít savý povrch (beton, dřevo, dřevovláknité desky, dřevotříska, omítkoviny a vyrovnávací hmoty). Lepidlo není vhodné na lepení polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP. Vzniklý spoj zůstává trvale pružný, odolný vodě a běžným chemikáliím. 

  • Pevnost spoje: po 24 hodinách
  • Tepelná odolnost: -30°C až +180°C
  • Teplota skladování: +5°C až +25°C
  • Odolnost UV záření: ne
  • Doba skladování: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
  • Barva: světle béžová
  • Balení: plechovka 400 ml, 1 l

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje vážně podráždění očí. Dráždí kůži.

Fyzkálně-chemické účinky: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Nebezpečné účinky na životní prostředí: Směs je toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výrobce:
SIGA, a.s.
Hmotnost:
1 l

Cena: 255 Kč s DPH (210,74 Kč bez DPH)

kusu:

Produktové tagy:
SIGA stavební chemie (117)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz