Lepidla - Polyuretanová lepidla - SIGA PRO konstrukt 310 ml

SIGA PRO konstrukt 310 ml

SIGA PRO konstrukt 310 ml

1050742

SIGA PRO KONSTRUKT je jednosložkové polyuretanové,
mírně expanzivní, konstrukční lepidlo pro lepení nejrůznějších materiálů jako dřevo, beton, polyuretanové a polystyrenové pěny, kovy, kámen a další porézní i neporézní materiály.
Spoj je odolný proti vodě ve třídě D4. Pro profesionální použití. 

  • Tepelná odolnost: -40°C až +120°C
  • Odolnost UV záření: ano
  • Teplota skladování: +5°C až +25°C
  • Doba skladování: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
  • Přetíratelný: ano
  • Barva: béžová
  • Balení: kartuše 310 ml

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Obsahuje izokyanáty, může vyvolat alergickou reakci. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Podezření na vyvolání rakoviny. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může poškodit plod v těle matky.

Pouze pro profesionální uživatele.

Výrobce:
SIGA, a.s.
Hmotnost:
310 ml

Cena: 196 Kč s DPH (161,98 Kč bez DPH)

kusu:

Přílohy:

e04_sigapro_konstrukt_techlist.pdf [311,09 kB]

Produktové tagy:
SIGA stavební chemie (117)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz