Hybridní lepidla, tmely, chemické kotvy - Chemické kotvy - SIGA PRO chemická kotva polyester

SIGA PRO chemická kotva polyester

SIGA PRO chemická kotva polyester

1020815

SIGA PRO CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER je vysoce kvalitní polyesterová chemická kotva bez rozpěrných sil s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi a chemickou odolností nahrazující hmoždinky, kovové kotvy apod. Je vhodná pouze
do suchého prostředí. Použití při kotvení závitových tyčí, závitových objímek, armovacích tyčí (např. roxorů, různých profilů apod.), do většiny typů plných i dutých stavebních materiálů jako jsou cihly, beton, kámen, problematické zdi
z nesoudržného materiálu apod.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plochu v těle matky inhalací. Způsobuje poškození orgánů (sluchových) při prodloužené nebo opakované expozici. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůž. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce:
SIGA, a.s.
Hmotnost:
300 ml

Cena: 245 Kč s DPH (202,48 Kč bez DPH)

kusu:

Produktové tagy:
SIGA stavební chemie (117)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz