Multifix WOOD BOND 10 minut

Multifix WOOD BOND 10 minut

1021011

SIGA PRO MULTIFIX WOOD BOND lze použít pro lepení dřeva na dřevo, tvrdých izolačních pěn, jako je extrudovaný nebo pěnový polystyren, panely z minerální vlny do sádrokartonu, vláknitý cement pro výrobu příček a tepelně izolačních prvků. Lepidlo je také vhodné k lepení plechu nebo PVC desek na dřevo. Lepidlo je voděodolné dle normy D-4. Otevřená doba
10 minut.

  • Porézní a neporézní materiály
  • Venkovní i vnitřní použití
  • Nehořlavý
  • Teplotní odolnost -30°C až +100°C
  • Odolný UV zážení
  • Přetíratelný
  • Barva: bílá
  • Balení: kartuše 300 ml

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na isokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Dráždí kůži, může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Poderžení na vyvolání rakoviny. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Pro profesionální uživatele. 

Novinka
Výrobce:
SIGA, a.s.
Hmotnost:
300 ml
STAV:
Prosíme o telefonické ověření množství na skladu a objednání.

Cena: 133 Kč s DPH (109,92 Kč bez DPH)

kusů:

Produktové tagy:
SIGA stavební chemie (120)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz