Alkaprén - Alkaprén 25plus - Alkaprén 25 plus 3,6 kg

Alkaprén 25 plus 3,6 kg

Alkaprén 25 plus 3,6 kg

1090046

Alkaprén® 25 Plus je beztoluenové kontaktní lepidlo světle béžové barvy, které je určeno na lepení materiálů s nesavým povrchem (např. gumy na gumu, kovy, sklo, apod.).

Lepidlo Alkaprén® 25 Plus se na každý materiál nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkací pistolí nebo štětcem.
Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat.
Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se oba povrchy slepí. Slepený spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení.

Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C. Podchlazené lepidlo vytváří spoj s podstatně nižší pevností.
Při teplotě nižší než 5 °C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Původní konzistence se získá pozvolným temperováním v místnosti při teplotě cca 25 °C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat.
Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně - mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohřevem!
Při teplotách pod 0 °C lepidlo nevratně koaguluje a není možné oživit jeho lepící schopnosti.

• balení: plechovka 3,6 kg
• lepení materiálů s nesavým povrchem
• doba zavadnutí 6 – 14 minut
• spotřeba 300 – 400 g/m² 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži.

Fyzikálně-chemické účinky: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Hmotnost:
3,6 kg

Cena: 1 000 Kč s DPH (826,45 Kč bez DPH)

kusů:

Produktové tagy:
MAFIX lepidla (16)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz