Ošetřující prostředky na obuv - Active outdoor - Active Outdoor impregnace 200ml

Active Outdoor impregnace 200ml

Active Outdoor impregnace 200ml

1040344

Univerzální ochrana proti vlhkosti a nečistotám Active Outdoor Impregnace je ošetřující směs se zvýšeným obsahem fluoorovaných polymerů, které zamezují pronikání vlhkosti do struktury materiálu. Impregnace po nanesení mění povrchové napětí a minimalizuje kontakt vody s materiálem. Udržuje vodní kapky na povrchu. Nesnižuje se propustnost pro vodní páry (nezhoršuje se mikroklima v obuvi) a je proto vhodná pro membrány typu Gore-tex, Sympatex apod. Doporučujeme při používání nastříkat postupně co nejvíce vrstev 3–4. Povrch nepromáčejte a mezi aplikací nechejte materiál vyschnout. Silikonový olej ani emulzi do výrobků nepřidáváme, aby se nesnižovala propustnost pro vodní páry.   

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví:

Dráždí kůži a způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost a závratě. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. S dlouhodobým účinkem je toxický pro vodní organismy.

Fyzikálně-chemické účinky:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání se může nádoba roztrhnout.

Výrobce:
SG spol. s r.o.
Hmotnost:
200ml

Cena: 127 Kč s DPH (104,96 Kč bez DPH)

kusů:

Produktové tagy:
Ošetřující prostředky na obuv (39)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz