Nátěrové hmoty - 21 Rezin - 21 Rezin 250ml

21 Rezin 250ml
21 Rezin 250ml
21 Rezin 250ml

21 Rezin 250ml

11221Rezin250ml

Nátěrová hmota antikorozní základní a vrchní barva 2v1. Lesklá silnovrstvá alkyd-uretanová nátěrová hmota základní (primer) i vrchní (email). 21Rezin má zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození, je pružná a dobře snáší teplotní výkyvy. Slouží k nátěrům na zoxidované kovy, nebo nové, eventuelně na staré dobře držící nátěry. Výhodou je, že zasychá výrazně rychleji, než konkurenční nátěry, aniž by se snižovala jeho kvalita. Je vhodný do exteriéru i interiéru. 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 

 Fyzikálně-chemické účinky: Hořlavá kapalina a páry.

Výprodej
Výrobce:
Barvy laky s.r.o. Zlín
Hmotnost:
250ml

Barva:

Cena: 113 Kč s DPH (93,39 Kč bez DPH)

kusu:

Přílohy:

21rezin.pdf [307 kB]

Produktové tagy:
Chytrá barva (12)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz